Wat is Touch of Matrix

Touch of Matrix(verder afgekort als TOM) is een super krachtige bewustzijns methode, die is gebaseerd op de kwantum fysica. Hierbij gaat men ervan uit dat alles uit licht en informatie bestaat en alles met elkaar verbonden is, dus wij ook. Voor 95% van wat je denkt, voelt en wat je doet vindt plaats vanuit het onderbewustzijn.
Dit gedeelte creëert voor een groot deel jouw leven…. Met andere woorden we denken, handelen, voelen en praten het merendeel vanuit die 95% onbewustheid, of te wel de automatische piloot van waaruit je dagelijks leeft.

Ervaren is weten, loslaten is verwonderen!

Om uit te leggen wat TOM is, gebruik ik vaak de harde schijf van een computer als metafoor bij de mens. De 95% waaruit je dagelijks handelt, denkt, voelt en praat is je onderbewustzijn en kun je vergelijken met de harde schijf van een computer. In het onderbewustzijn staat veel informatie waar je je niet(meer) van bewust bent. Dit zijn alle gebeurtenissen uit je leven, overtuigingen die je meekrijgt van je ouders en omgeving, maar ook het beeld dat je als kind bijvoorbeeld hebt gevormd van hoe dingen “gewoon” zijn; zoals hoe je ouders met elkaar omgingen, hoe er gepraat werd, hoe vriendschappen waren, of er over gevoelens werd gesproken, hoe het beeld rondom geld was, rondom werk en opleiding, hoe er met andere meningen en conflicten werd omgegaan etc. Dit alles staat op jouw harde schijf en speelt mee in jouw huidige leven. Onbewust, vaak heel onbewust. Veel van deze informatie kan je belemmeren en beperken in je dagelijkse leven, de keuzes die je maakt en van invloed zijn op je gezondheid. Dit kan tot uiting komen in allerlei klachten op fysiek, emotioneel of mentaal niveau. 
Touch of Matrix

Hoeveel ruimte wil jij op je “harde schijf” vrijmaken?

Net als op een computer kan jouw harde schijf ook vol raken. Met alle gevolgen van dien. 
TOM zorgt dat jij weer verbinding krijgt met jouw “harde schijf”. Jouw lichaam (systeem) heeft namelijk een heel groot zelf herstellend vermogen en weet precies waar de oorzaak ligt en welke informatie je niet meer nodig hebt of je belemmert/beperkt. Het fijne en bijzondere is dat je de oorzaak van een klacht niet perse hoeft te weten om het los te laten. Tijdens een TOM behandeling wordt jouw klacht op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau behandeld. Op deze manier kun je in zeer korte tijd blokkades en oude thema’s ook echt van je ‘harde schijf’ verwijderen. En is er ruimte voor nieuwe informatie. Namelijk datgene wat jij wilt en waar jij van droomt. Je denkt, voelt en handelt vanuit nieuwe informatie en je wordt je hiervan bewust. Dat leidt tot herstel van je klachten, je raakt steeds beter in balans en maakt dat je krachtiger in je leven staat…… Ik begeleid je graag bij deze update van jezelf.

Hoe zou het zijn om de nieuwste versie van jezelf downloaden?