Wat is Touch of Matrix

Touch of Matrix(verder afgekort als TOM) is een super krachtige bewustzijns methode, die is gebaseerd op de kwantum fysica en is ontwikkeld door Gunther de Jong. Hierbij gaat men ervan uit dat alles uit licht en informatie bestaat en alles met elkaar verbonden is, dus wij ook. Volgens de kwantumfysica en TOM vindt 97% van wat er gebeurt plaats in het onderbewustzijn. Dit gedeelte creëert voor een groot deel jouw leven…..Wat je denkt, wat je voelt en wat je doet

Ervaren is weten, loslaten is verwonderen!

Om uit te leggen wat TOM is, gebruik ik de computer als metafoor voor de mens. De programma’s die zichtbaar zijn, is maar een klein deel van wat er aan werkelijke informatie opgeslagen is op de harde schijf. Jij hebt ook een “harde schijf” (jouw onderbewustzijn). In je onderbewustzijn staan veel programma’s waar je je niet(meer) van bewust bent. Dit zijn gebeurtenissen uit je leven, maar ook programmeringen die je mee krijgt van je ouders en je omgeving. Alles wordt als een programma opgeslagen op jouw “harde schijf” Sommige programma’s belemmeren je in datgene wat je diep van binnen wilt. Ze kunnen je beperken in je dagelijkse leven en van invloed zijn op je gezondheid. Dit maakt dat je volgens dezelfde patronen handelt of in dezelfde valkuilen stapt. Hoe hard je ook je best doet…..het gebeurt telkens weer

Hoeveel ruimte wil jij op je “harde schijf” vrijmaken?
Wat wil jij loslaten?

Ook kan je “harde schijf” vol raken. Denk nog maar even terug aan je computer! Met alle gevolgen van dien. Het vastzitten in bepaalde patronen, steeds in dezelfde valkuilen stappen of het vol raken van jouw “harde schijf” kan tot uiting komen in allerlei klachten op fysiek, emotioneel of mentaal niveau.

TOM zorgt dat jij weer verbinding krijgt met jouw “harde schijf”. Door een goede verbinding gaat jouw systeem vanzelf aan het werk. Jouw systeem heeft namelijk een heel groot zelf herstellend vermogen en weet precies waar de oorzaak ligt en welke programma’s er weg kunnen. Het fijne en bijzondere is dat je de oorzaak van een klacht niet hoeft te weten om het los te laten. Tijdens een TOM behandeling wordt jouw klacht op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau behandeld. Daardoor komt er veel in beweging op je “harde schijf”. Immers 97% van wat er opgeslagen is, ben je je niet van bewust. Op deze manier kun je in zeer korte tijd blokkades en oude thema’s van je ‘harde schijf’ verwijderen. En is er ruimte voor nieuwe informatie. Namelijk datgene wat jij wilt en waar jij van droomt. Je denkt, voelt en handelt vanuit nieuwe informatie en je wordt je hiervan bewust. Dat leidt tot herstel van je klachten, je raakt steeds beter in balans en maakt dat je krachtiger in je leven staat…… Ik begeleid je graag bij deze update van jezelf.

Hoe zou het zijn om de nieuwste versie van jezelf downloaden