Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut,
aantekeningen maak en een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid op dat moment en aantekeningen over de
uitgevoerde behandelingen.
Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
Er voor zorg dat onbevoegden geen toestemming hebben tot uw gegevens.
Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat
ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet om toestemming vragen.
Deze gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt
vereist 15 jaar bewaard.
AVG
De volgende gegevens worden vastgelegd:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.
Persoonlijke gegevens: zoals geboortedatum, staat van gezondheid, klachten en wensen. Ook noteer
ik wat we hebben besproken met betrekking tot de behandeling(en)